Hydrogeologiczny aspekt systemu zaopatrzenia w wodę obszaru gminy Gniewino - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Hydrogeologiczny aspekt systemu zaopatrzenia w wodę obszaru gminy Gniewino

Abstrakt

Rozwój gospodarczy danego regionu jest w dużej mierze zależny od stopnia jego możliwości zaspokojenia potrzeb wodnych. W celu poprawienia warunków zaopatrzenia obszaru gminy Gniewino w wodę dobrej jakości, podjęto decyzje o modyfikacji ówczesnego systemu zaopatrzenia w wodę. Po szczegółowej analizie, przyjęto koncepcję rozbudowy i modernizacji sześciu perspektywicznych ujęć wód podziemnych: Chynowie, Czymanowo, Gniewino I, Gniewino II, Kostkowo (Młoty) i Mierzynko. Pozostałe ujęcia ze względu na niezadawalający stan miały zostać wyłączone z eksploatacji i kolejno ulec likwidacji. Rozbudowie i unowocześnieniu uległa również sieć wodociągowa. W niniejszym artykule zaprezentowano aktualny stan zaopatrzenia w wodę obszaru gminy Gniewino. Przedstawione zostały warunki eksploatacji wód podziemnych oraz ogólna charakterystyka danych ujęć. Szczególną uwagę zwrócono na stopień odporności wód podziemnych na zanieczyszczenia w rejonie wszystkich gminnych ujęć, który oszacowano na podstawie trzech wzorów czasu przesączania się wody przez strefę aeracji. Jakość, zasobność, dostępność oraz odporność na zanieczyszczenia wód podziemnych sprawia, iż gmina posiada znaczne rezerwy wody, które mogą być wykorzystane w przyszłości.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Gospodarka Wodna strony 43 - 48,
ISSN: 0017-2448
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Potrykus D.: Hydrogeologiczny aspekt systemu zaopatrzenia w wodę obszaru gminy Gniewino// Gospodarka Wodna. -., nr. 2 (2017), s.43-48
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 99 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi