Wpływ eksploatacji wybranego ujęcia wód podziemnych na występowanie siarkowodoru. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ eksploatacji wybranego ujęcia wód podziemnych na występowanie siarkowodoru.

Abstrakt

Aktualny problem związany z pojawianiem się siarkowodoru w wyniku eksploatacji ujęć wód podziemnych. Przedstawiono wyniki badań, które uwidoczniają istotne znaczenie jakie wywiera eksploatacja wód na jakość tych wód.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 142 - 148,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Wargin A.: Wpływ eksploatacji wybranego ujęcia wód podziemnych na występowanie siarkowodoru.// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. nr 2 (2010), s.142-148
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi