Sulphate reducing bacteria in groundwater intakes in Gdańsk Region. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sulphate reducing bacteria in groundwater intakes in Gdańsk Region.

Abstrakt

Praca przedstawia wyniki badań określające występowanie bakterii redukujących siarczany w wodach podziemnych ujmowanych z utworów kredowych oraz z utworów czwartorzędowych w regionie gdańskim. Bakterie te okresowo znajdują odpowiednie warunki do wzrostu w środowisku wód podziemnych i w wyniku procesów metabolizmu produkują siarkowodór pogarszający cechy organoleptyczne wody. W celu ograniczenia niekorzystnych zmian jakości wody wywołanej aktywnością bakterii redukujących siarczany w sieci wodociągowej zaleca się dezynfekcję wody promieniami ultrafioletowymi względnie filtrację membranową.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Proceedings. VIII International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering. strony 495 - 502
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Wargin A., Olańczuk-Neyman K.: Sulphate reducing bacteria in groundwater intakes in Gdańsk Region. // Proceedings. VIII International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering. / ed. A. Soltesz. Bratisława : Slovak. Univ. Tech., 2003, s.495-502
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 59 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi