Wzrost bakterii redukujących siarczany w obecności różnych akceptorów elektronów. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wzrost bakterii redukujących siarczany w obecności różnych akceptorów elektronów.

Abstrakt

Praca jest poświęcona grupie beztlenowych bakterii redukujących siarczany występujących w wodach podziemnych oraz ocena właściwości wyizolowanych z tego środowiska konsorcjów BRS pod kątem ich wpływu na wybrane cechy fizyczno-chemiczne wody, tj. zapach, stężenie azotu amonowego, stężenie siarczanów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Zaopatrzenie w Wodę, Jakość i Ochrona Wód : XIX krajowa konferencja, VII międzynarodowa konferencja = Water Supply and Water Quality : XIX-th National, VII-th International Conference, Poznań - Zakopane, Polska, 18-21 czerwca 2006. Tom 1 strony 360 - 368
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Wargin A.: Wzrost bakterii redukujących siarczany w obecności różnych akceptorów elektronów.// Zaopatrzenie w Wodę, Jakość i Ochrona Wód : XIX krajowa konferencja, VII międzynarodowa konferencja = Water Supply and Water Quality : XIX-th National, VII-th International Conference, Poznań - Zakopane, Polska, 18-21 czerwca 2006. Tom 1/ ed. red. A. Królikowski, Marek M.Sozański Poznań: FUTURA Grzegorz Łuczak, 2006, s.360-368
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi