Ocena zasobów eksploatacyjnych w warunkach intensywnego współdziałania ujęć w rejonie Trójmiasta = The admissible volume of extracted groundwater under conditions of intensive interaction between groundwater intakes in Tricity region - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena zasobów eksploatacyjnych w warunkach intensywnego współdziałania ujęć w rejonie Trójmiasta = The admissible volume of extracted groundwater under conditions of intensive interaction between groundwater intakes in Tricity region

Abstrakt

Aglomeracja Trójmiejska położona jest na bardzo zróżnicowanym geomorfologicznie obszarze. Wody podziemne ujmowane są zarówno na obszarze wysoczyzny - w strefie zasilania i przepływu wód podziemnych, jak i na obszarze nizin nadmorskich - w strefie ich drenażu. W artykule przestawiono wyniki badań modelowych prowadzonych w celu ustalenia zasobów eksploatacyjnych wód z utworów czwartorzędowych na jednym z ujęć zlokalizowanych w części wysoczyznowej - w Gdyni Wiczline. Badania modelowe wykazały, że istnieje silne współdziałanie ujęcia Wiczlino z sąsiednimi ujęciami wód podziemnych. Zaznacza się ono szczególnie w warunkach maksymalnej eksploatacji zasobów zatwierdzonych na tych ujęciach. Eksploatacja ta prowadzi do powstania głębokiego regionalnego leja depresji. W efekcie obliczeń optymalizacyjnych ustalono maksymalny pobór wód z piętra czwartorzędowego na ujęciu Wiczlino.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W: Współczesne problemy hydrogeologii. Tom XII strony 275 - 280
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Jaworska-Szulc B.: Ocena zasobów eksploatacyjnych w warunkach intensywnego współdziałania ujęć w rejonie Trójmiasta = The admissible volume of extracted groundwater under conditions of intensive interaction between groundwater intakes in Tricity region// W: Współczesne problemy hydrogeologii. Tom XII/ ed. Andrzej Sadurski, Arkadiusz Krawiec Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2005, s.275-280
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi