The concept of weighted mean friction angle in bearning capacity of footings of sands - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The concept of weighted mean friction angle in bearning capacity of footings of sands

Abstrakt

Zagadnienie średniej ważonej kąta tarcia wewnętrznego w nośności fundamentów posadowionych w gruntach niespoistych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Archives of Civil Engineering nr 48, wydanie 4, strony 451 - 471,
ISSN: 1230-2945
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Szypcio Z., Dembicki E.: The concept of weighted mean friction angle in bearning capacity of footings of sands// Archives of Civil Engineering. -Vol. 48., iss. 4 (2002), s.451-471
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi