The effect of mechanical coupling on the beam pattern of a multielementarray - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The effect of mechanical coupling on the beam pattern of a multielementarray

Abstrakt

W artykule opisano nową metodę redukcji listków bocznych hydroakustycznej anteny wieloelementowej. Wykorzystano tu efekt ważenia amplitud sygnałów odbieranych przez poszczególne elementy poprzez kontrolowane ich mechaniczne sprzężenie. Opisane zostały wyniki badań kilku modeli anten zbudowanych z pięciu elementów. Wyniki badań zostały zweryfikowane obliczeniami symulacyjnymi. Stwierdzono, zarówno na drodze eksperymentalnej jak i poprzez symulacje, że poprzez mechaniczne sprzężenia pomiędzy elementami anteny wieloelementowej można znacznie zredukować listki boczne jej charakterystyki kierunkowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA nr 88, wydanie 5, strony 807 - 810,
ISSN: 1610-1928
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Elminowicz A., Lis W., Wojan Z.: The effect of mechanical coupling on the beam pattern of a multielementarray// ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA. -Vol. 88., iss. 5 (2002), s.807-810
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi