The effect of new non-cross resistant antitumor agents on the energy state of human erythrocytes - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The effect of new non-cross resistant antitumor agents on the energy state of human erythrocytes

Abstrakt

Przebadano pochodne benzoperimidynowe i antrapirydonowe odnośnie ich wpływu na stan energetyczny ludzkich erytrocytów. Stwierdzono, że poziom nukleotydów jak i wartość AEC erytrocytów nie zmienił się w ciągu 24 h inkubacji z powyższymi związkami. Jest to wynik obiecujący w odniesieniu do ich zastosowania jako związków aktywnych w pokonywaniu oporności wielolekowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Nowak R., Baranowska-Bosiacka I., Stefańska B., Machaliński B., Hłyńczak A., Tarasiuk J.: The effect of new non-cross resistant antitumor agents on the energy state of human erythrocytes// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi