The effect of processing on the nutritional value and toxicity of foods. Chapter 13 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The effect of processing on the nutritional value and toxicity of foods. Chapter 13

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Toxins in food. strony 285 - 312
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Sikorski Z.: The effect of processing on the nutritional value and toxicity of foods. Chapter 13// Toxins in food./ ed. ed. Z.E. Sikorski. Boca Raton: CRC Press, 2005, s.285-312
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 3 razy

Meta Tagi