The effect of slowly biodegradable substrate on the kinetics of biochemical processes in activated sludge bioreactors - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The effect of slowly biodegradable substrate on the kinetics of biochemical processes in activated sludge bioreactors

Abstrakt

Celem niniejszej rozprawy doktorskiej było określenie wpływu substratu wolnorozkładalnego (w postaci związków koloidalnych i zawiesinowych) na kinetykę wybranych procesów biochemicznych, zachodzących w komorach osadu czynnego (tj. denitryfikacja, uwalnianie i anoksyczny/tlenowy pobór fosforanów oraz pobór tlenu), opierając się na badaniach prowadzonych w dwóch dużych komunalnych oczyszczalniach ścieków "Wschód" w Gdańsku i "Dębogórze" w Gdyni. Z uwagi na brak metody, umożliwiającej bezpośrednie wyznaczanie stężenia substratu wolnorozkładalnego (Xs) w ściekach, została opracowana i wdrożona procedura oparta na prowadzeniu pomiarów równolegle w dwóch reaktorach nieprzepływowych (RI i RII). W tym celu wykorzystano osad czynny, pochodzący ze stopnia biologicznego obu oczyszczalni oraz ścieki po oczyszczaniu mechanicznym bez podczyszczania (RI - zawierający wszystkie frakcje ChZT) oraz po koagulacji i flokulacji (RII - wyłącznie frakcje rozpuszczone bez Xs). Przygotowanie sciekóww RII odbyło się metodą Mamaisa i wsp. (1993). Na podstawie porównania szybkości procesów w obu reaktorach możliwa była ocena wpływu Xs na szybkości następujących procesów biochemicznych: denitryfikacji (NUR), poboru tlenu (OUR), uwalniania fosforanów (PRR) w fazie beztlenowej i poboru fosforanów w fazie anoksycznej/tlenowej (PUR). Ocenę zdolności predykcyjnych modelu ASM2d przeprowadzono w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych i pomiarów terenowych na bioreaktorze MUCT w oczyszczalni "Wschód".Ponadto wyniki badań laboratoryjnych wykorzystane zostały do zweryfikowania mechanizmu procesu hydrolizy związków w modelu ASM2d i opracowania zmodyfikowanej wersji modelu (dwustopniowa hydroliza).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 70 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi