Rola koloidalnych i zawiesinowych związków organicznych w technologii oczyszczania ścieków metodą osadu czunnego z biologicznym usuwaniem związków biogennych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rola koloidalnych i zawiesinowych związków organicznych w technologii oczyszczania ścieków metodą osadu czunnego z biologicznym usuwaniem związków biogennych

Abstrakt

Rolę koloidalnych i zawiesinowych związków organicznych w technologii oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego określono na podstawie badań kinetyki wybranych procesów biochemicznych tj. szybkość procesu denitryfikacji (z ang. NUR), poboru tlenu (z ang. OUR), uwalniania fosforanów (z ang. PRR) i poboru fosforanów w warunkach anoksycznych i tlenowych (z ang. PURANOX/PURAERO). Doświadczenia przeprowadzono z użyciem dwóch równoległych reaktorów nieprzepływowych ze ściekami oczyszczonymi mechanicznie (bez korekty składu i podczyszczonymi w procesie koagulacji/flokulacji (c-f)) oraz osadem recyrkulowanym z oczyszczalni ścieków “Wschód” w Gdańsku. Usunięcie ze ścieków frakcji koloidalnej i zawiesinowej poprzez koagulację-flokulację spowodowało obniżenie szybkości denitryfikacji o 30% (NUR1) i 25% (NUR2) (pomiar „konwencjonalny” NUR) oraz o 60% (NUR) podczas anoksycznego poboru fosforanów. W przypadku testu PRR/PUR, zanotowano dla fazy uwalniania fosforanów niewielkie różnice (do 10%) natomiast w przypadku poboru fosforanów w warunkach anoksycznych/ tlenowych (nawet do 300%) w zależności od danej serii badawczej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 568 - 574,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Drewnowski J.: Rola koloidalnych i zawiesinowych związków organicznych w technologii oczyszczania ścieków metodą osadu czunnego z biologicznym usuwaniem związków biogennych// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. 6 (2014), s.568-574
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 56 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi