WPŁYW WEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ WĘGLA ORGANICZNEGO NA EFEKTYWNOŚĆ USUWANIA ZWIĄZKÓW BIOGENNYCH METODĄ OSADU CZYNNEGO - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

WPŁYW WEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ WĘGLA ORGANICZNEGO NA EFEKTYWNOŚĆ USUWANIA ZWIĄZKÓW BIOGENNYCH METODĄ OSADU CZYNNEGO

Abstrakt

Wpływ wewnętrznych źródeł węgla organicznego w formie koloidalnej i zawiesinowej na efektywność usuwania związków biogennych metodą osadu czynnego określono na podstawie badań szybkości denitryfikacji (z ang. NUR) oraz uwalniania i anoksycznego poboru fosforanów (z ang. PRR/PUR). Doświadczenia przeprowadzono z użyciem dwóch równoległych reaktorów nieprzepływowych ze ściekami oczyszczonymi mechanicznie (bez podczyszczania i podczyszczonymi w procesie koagulacji/flokulacji (k-f)) oraz osadem recyrkulowanym z oczyszczalni ścieków “Wschód” w Gdańsku i „Dębogórze” w Gdyni.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 106 - 109,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Drewnowski J.: WPŁYW WEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ WĘGLA ORGANICZNEGO NA EFEKTYWNOŚĆ USUWANIA ZWIĄZKÓW BIOGENNYCH METODĄ OSADU CZYNNEGO// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. 2 (2013), s.106-109
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi