The influence of roughness and geometrical structure of tissue surface on friction forces during the tissue cultivation in bioreactor = Wpływ chropowatości i geometrycznej struktury powierzchni tkanki na siły tarcia podczas hodowli tkanek w bioreaktorze - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The influence of roughness and geometrical structure of tissue surface on friction forces during the tissue cultivation in bioreactor = Wpływ chropowatości i geometrycznej struktury powierzchni tkanki na siły tarcia podczas hodowli tkanek w bioreaktorze

Abstrakt

Najnowsze trendy naukowe w Unii Europejskiej i w USA w zakresie biotribologii idą w kierunku uwzględnienia zmian chropowatości zewnętrznej powierzchni tkanki w trakcie procesu hodowli w bioreaktorze.W mikrokontenerach bioreaktora hodowana tkanka jest permanentnie zraszana i polewana mediami o odżywczych oraz terapeutycznych właściwościach nienewtonowskich, gdzie często są to ciecze z odpowiednimi dodatkami lepko-sprężystymi wywołującymi pożądany wzrost tkanki. W bezpośredniej bliskości tkanki we warstewce granicznej o grubości od 0,01 do 0,10 mikrometrów mamy do czynienia z przepływem lepkim w cienkiej warstewce przyściennej. Składowe mikroprędkości tego przepływu nienewtonowskiej cieczy zależą nie tylko od wydatku objętościowego pompy zraszającej łóżeczko bioreaktora, lecz przede wszystkim od chropowatości zewnętrznej powierzchni tkanki. Tak powstałe pole małych prędkości zmieniające się w sposób istotny oraz zależne od ukształtowania występów chropowatości powierzchni zewnętrznej tkanki nie miałoby znaczenia, gdyby nie zasadnicze zmiany wartości sił tarcia powstające na powierzchni tkanki w trakcie przepływu. Te siły tarcia o małych wartościach rzędu poniżej 1 mN, lecz o dużych zmianach zależnych od chropowatości powierzchni tkanki kształtują w sposób znaczący hodowlę tkanki. Pomiar tak małych sił tarcia przy obecnych warunkach technicznych w trakcie ciągłego wzrostu tkanki jest prawie niemożliwy. Dlatego prace analityczno numeryczne w tym zakresie mają duże znaczenie poznawcze. Przedstawiony obszar badań zarówno w zakresie numerycznym jak i doświadczalnym stanowi nową dziedzinę w zakresie nanotribologii, którą można nazwać histotribologią a nawet cytotribologią.Przedstawione w pracy wyniki badań doświadczalnych pomierzone zostały za pomocą mikroskopu sił atomowych. Wyniki uzyskane zostały w Instytucie Przepływu Masy i Ciepła Białoruskiej Akademii Nauk w Mińsku w ramach projektu Europejskiego Transfer of Knowledge przy współpracy z prof. S. Chizhikiem.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
TRIBOLOGIA nr R 37, strony 99 - 112,
ISSN: 0208-7774
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Miszczak A., Wierzcholski K., Chizhik S.: The influence of roughness and geometrical structure of tissue surface on friction forces during the tissue cultivation in bioreactor = Wpływ chropowatości i geometrycznej struktury powierzchni tkanki na siły tarcia podczas hodowli tkanek w bioreaktorze// TRIBOLOGIA. -Vol. R 37., nr. nr 4(208) (2006), s.99-112
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 36 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi