The low energy house using an air solar collector - a case study - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The low energy house using an air solar collector - a case study

Abstrakt

Celem tego artykułu jest przedstawienie możliwości ogrzewania i chłodzenia domu jednorodzinnego przy wykorzystaniu słonecznych kolektorów powietrznych. W analizie uwzględniono dom energooszczędny, którego wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło wynosi 40kWh/m2/a. Do obliczeń przyjęto kolektory powietrzne dostępne na rynku o powierzchni 60m2 i wydajności wynoszącej 70%. W analizowanym budynku występuje prawie pełne pokrycie potrzeb na energię grzewczą w ciągu roku z powietrznych kolektorów słonecznych, oprócz niewielkich braków w tym względzie występujących w grudniu i styczniu. Wspomniane w tym przypadku pewne braki ciepła w końcu i na początku roku można uzupełnić z innych alternatywnych źródeł ciepła.

Autorzy (2)

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Czasopismo Techniczne strony 99 - 105,
ISSN: 0011-4561
Język:
angielski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Fieducik J., Godlewski J.: The low energy house using an air solar collector - a case study// Czasopismo Techniczne. -., iss. 3-B(8) (2014), s.99-105
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi