The LS-index: A Survey - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The LS-index: A Survey

Abstrakt

Niniejszy przegląd jest oparty na wykładach autora wygłoszonych na NATO-ASI-SMS w 2004 roku na University of Montreal w Kanadzie.Niech H będzie przestrzenią Hilberta. Rozważmy pole wektorowe f zdefiniowane na H postaci f(x)=L(x)+K(x), gdzie L jest silnie nieokreślonym, ograniczonym operatorem liniowym, a K jego pełnociągłym zaburzeniem. W tej pracy prezentujemy rozszerzenie klasycznego indeksu Conley'a na potoki generowane przez f.Zdefiniowany niezmiennik topologiczny nazywamy LS-indeksem. Ponadto, opisujemy niezmienniczy LS-indeks, który jest uogólnieniem niezmienniczego indeksu Conley'a wprowadzonego przez Floera. Prezentujemy również kohomologiczne LS-indeksy zarównow nieniezmienniczym, jak i w niezmienniczym przypadku.Na koniec opisujemy zastosowania tych indeksów do badania istnieniai liczby okresowych rozwiązań układów Hamiltonowskich.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Morse Theoretic Methods in Nonlinear Analysis and Symplectic Topology strony 277 - 320
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Izydorek M.: The LS-index: A Survey// Morse Theoretic Methods in Nonlinear Analysis and Symplectic Topology/ ed. eds: P. Biran, O. Cornea, F. Lalonde Holandia: Springer, 2006, s.277-320
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi