The overview of reactors used for the production of precipitated calcium carbonate via carbonation route - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The overview of reactors used for the production of precipitated calcium carbonate via carbonation route

Abstrakt

Carbonation is one of the methods for the production of precipitated calcium carbonate (PCC) on the industrial scale. A gaseous CO2 is used as a reagent in this process. The hydrodynamic conditions gener-ated in the reactor affect the course of the process and the characteristics of the precipitated calcium carbonate particles. This paper discusses the construction of standard reactors and new proposed con-struction used for the synthesis of calcium carbonate and presents the effect of precipitation conditions in selected reactors on the characteristics of PCC particles.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna nr 24, strony 83 - 90,
ISSN: 1426-9600
Język:
angielski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Czaplicka N., Konopacka-Łyskawa D.: The overview of reactors used for the production of precipitated calcium carbonate via carbonation route// Aparatura Badawcza i Dydaktyczna. -Vol. 24., iss. 1 (2019), s.83-90
Źródła finansowania:
  • Działalność statusowa
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 36 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi