The role of cytochrome P450 reductase (CPR) in metabolism of potent nitroacridine antitumor, C-1748 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The role of cytochrome P450 reductase (CPR) in metabolism of potent nitroacridine antitumor, C-1748

Abstrakt

Celem pracy było poznanie molekularnego mechanizmu działania pochodnych 9-amino-1-nitroakrydyny. Zbadano przemiany enzymatyczne tych związków w różnych układach enzymatycznych: I. Szczurza frakcja mikrosomalna z reduktazą cytochromu P450. II. Rekombinantowe izoenzymy cytochromu P450 z wysokim i niskim poziomem reduktazy cytochromu P450. III. Frakcje mikrosomalne dzikiego typu oraz pozbawione genu kodującego reduktazę cytochromu P450.Zastosowano metodę HPLC do rozdziału metabolitów. Wykazano, że badana reduktaza jest zaangażowana bardziej w metabolizm związku C-857 niż związku C-1748.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Acta Biochimica Polonica nr 54,
ISSN: 0001-527X
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Wiśniewska A., Presz P., Chrapkowska A., Henderson C., Konopa J., Mazerska Z.: The role of cytochrome P450 reductase (CPR) in metabolism of potent nitroacridine antitumor, C-1748// Acta Biochimica Polonica. -Vol. 54., nr. Suppl. 4 (2007),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi