The selected effects of high temperature air-steam mixture wood drying - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The selected effects of high temperature air-steam mixture wood drying

Abstrakt

The results of properties change of beech wood after drying process are presented. The wood taken to experiments was from northern part of Pomeranian region in Poland. Before the main high temperature drying process using air-steam mixture, wood was initially dried in an open air conditions. The high temperature drying process was conducted at temperature 120oC, humidity 48%, flow rate of drying medium 2.5m/s and atmospheric pressure. It allowed to reveal the effects of wood air-steam mixture and their temperature drying on wood properties. It has been recognized that air-steam mixture drying causes properties changes, such as deformation and stress of analysed wood species .

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Annals of WULS, Forestry and Wood Technology strony 200 - 206,
ISSN: 1898-5912
Język:
angielski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Konopka A., Barański J., Wierzbowski M.: The selected effects of high temperature air-steam mixture wood drying// Annals of WULS, Forestry and Wood Technology. -., nr. 92 (2015), s.200-206
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi