The use of thermochromic liquid crystals in heat transfer research - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The use of thermochromic liquid crystals in heat transfer research

Abstrakt

W ostatnich latach ciekłe kryształy zostały z powodzeniem zastosowane do wizualizacji pola temperatury w stanach ustalonych i przejściowych na różnych powierzchniach. Analiza otrzymanych obrazów początkowo była skomplikowana, ale dzięki zastosowaniu obróbki komputerowej pomiary stały się o wiele dokładniejsze i szybsze. W opracowaniu przedstawiono przegląd badań, w których zastosowano automatyczną technikę analizy obrazów, a prowadzone były przez autorów w ciągu ostatnich 15 lat. Przedstawione przykłady zarówno dla pomiarów na powierzchniach jak i w płynach pokazują zalety tej metody jako weryfikacyjnej dla kodów komputerowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Proceedings of SPIE nr 4759, strony 374 - 383,
ISSN: 0277-786X
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Stąsiek J., Kowalewski T.: The use of thermochromic liquid crystals in heat transfer research// Proceedings of SPIE. -Vol. 4759., (2002), s.374-383
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 48 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi