The value if independent investigations within integrated transport safety systems = Wartość niezależnych dochodzeń w ramach zintegrowanych systemów bezpieczeństwa - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The value if independent investigations within integrated transport safety systems = Wartość niezależnych dochodzeń w ramach zintegrowanych systemów bezpieczeństwa

Abstrakt

Znaczenie niezależnych dochodzeń w sprawie przyczyn wypadków transportowych jest wciąż w Polsce bagatelizowane, tak samo, jak prawo społeczeństwa do odpowiednich informacji dotyczących bezpieczeństwa. Tymczasem międzynarodowe doświadczenie pokazuje, że mogą one skutecznie poprawić bezpieczeństwo poprzez obniżenie kosztów, zwiększenie przepływu informacji o bezpieczeństwie między różnymi środkami transportu, ułatwiając rozwój nowych i innowacyjnych technik dochodzeniowych oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez zalecenia wynikające z dochodzeń i badań nad bezpieczeństwem.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
ISSN: 1733-8670
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Żukowska J., Michalski L., Krystek R.: The value if independent investigations within integrated transport safety systems = Wartość niezależnych dochodzeń w ramach zintegrowanych systemów bezpieczeństwa// Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie. -., nr. nr 20(92) (2010),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi