Theoretical analysis of current induced by high-energetic radiation in dielectric materials - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Theoretical analysis of current induced by high-energetic radiation in dielectric materials

Abstrakt

W pracy poddano analizie mechanizmy generacji i rekombinacji nośników ładunku w obecności wysokoenergetycznego promieniowania. Przedstawiono zależności gęstości prądu elektrycznego od natężenia promieniowania i napięcia polaryzujacego próbkę.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Molecular Physics Reports nr 36, strony 179 - 182,
ISSN: 1505-1250
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Brzeska M., Godlewski J.: Theoretical analysis of current induced by high-energetic radiation in dielectric materials// Molecular Physics Reports. -Vol. 36., (2002), s.179-182
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi