Theory of scattering by an array of lossy dielectric, ferrite and conducting cylinders. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Theory of scattering by an array of lossy dielectric, ferrite and conducting cylinders.

Abstrakt

Opisano metodę analizy umożliwiającą określenie zastępczego pola rozproszonego od dowolnej konfiguracji prętów dielektrycznych, ferrytowych lub metalowych na zewnętrznym obszarze cylindrycznym w celu połączenia go z wybranym pobudzeniem i znalezienia macierzy rozproszenia układu. Prezentowane podejście znajduje zastosowanie w analizie struktur zamkniętych i określanie macierzy rozpraszania złączy falowodowych jak i otwartych i badanie charakterystyk rozpraszania zarówno w strefie dalekiej jak i bliskiej. W pracy wykorzystano fizyczny opis zjawiska rozpraszania fali elektromagnetycznej w strukturach zawierających obiekty cylindryczne do zbudowania modelu matematycznego (iteracyjna procedura rozpraszania).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of Telecommunications and Information Technology strony 66 - 69,
ISSN: 1509-4553
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Polewski M., Mazur J.: Theory of scattering by an array of lossy dielectric, ferrite and conducting cylinders. // Journal of Telecommunications and Information Technology. -., nr. 1 (2003), s.66-69
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi