Thermal analysis of manganese(II) complexes of general formula(Et4N)2[MnBrnCl4−n] - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Thermal analysis of manganese(II) complexes of general formula(Et4N)2[MnBrnCl4−n]

Abstrakt

Badano termiczną dekompozycję związków zawierających aniony [MnBrnCl4−n]2− (n = 0-4) i kation tetraetylammonium. Wykorzystywano metody DSC i TG. Badania prowadzono w atmosferze argonu w temperaturze 173-500K (DSC)i 300-1073K (TG). Produkty dekompozycji określono za pomocą MS, FTIR, Far-FTIR i dyfraktometrii rentgenowskiej.

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
THERMOCHIMICA ACTA nr 503-504, strony 21 - 27,
ISSN: 0040-6031
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Styczeń E., Gazda M., Wyrzykowski D.: Thermal analysis of manganese(II) complexes of general formula(Et4N)2[MnBrnCl4−n]// THERMOCHIMICA ACTA. -Vol. 503-504, (2010), s.21-27
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi