Analiza termiczna poliuretanów wygrzewanych w krótkich czasach - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza termiczna poliuretanów wygrzewanych w krótkich czasach

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań lanych elastomerów uretanowych (LEU) wykonanych metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) i dynamiczno-mechanicznej analizy termicznej (DMTA). LEU syntezowano metodą prepolimerową z diizocyjanianu (MDI), oligo(adypinianu butylenowo-etylenowego) diolu (Poles 55/20) i przedłużano glikolem butylenowym zawierającym katalizator DABCO. Uzyskane poliuretany poddawano wygrzewaniu w krótkich czasach w jednej z trzech temperatur 100, 110 lub 120 st.C. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, iż wzrost temperatury i czasu wygrzewania elastomerów uretanowych, w przyjętym zakresie wartości, powoduje podwyższenie zarówno temperatury topnienia Tt (DSC) jak i temperatury zeszklenia Tg (DMTA) segmentu giętkiego polimeru.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Datta J.: Analiza termiczna poliuretanów wygrzewanych w krótkich czasach// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi