Towards a precise model of DSM economics - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Towards a precise model of DSM economics

Abstrakt

Rozdział podejmuje zagadnienia związane z opłacalnością zastosowania metod dziedzinowych (ang. Domain-Specific Modeling). Omówiono cechy charakterystyczne metod dziedzinowych i powiązanej z nimi technologii. Przedstawiono model kosztów pokrywający koszty początkowe, koszty utrzymania oraz koszty i zyski powiązane z fazą wytwarzania z zastosowaniem automatyzacji. Zaprezentowano model referencyjny kosztów przy tradycyjnym wytwarzaniu oprogramowania i oszacowano zyski z zastosowania metod dziedzinowych względem tego modelu. Z analiz przedstawionych w referacie wynika, że metody dziedzinowe są opłacalne przy wytwarzaniu wielu podobnych systemów w danej dziedzinie w warunkach małej zmienności wymagań i technologii. Jednakże przy podejmowaniu decyzji o wdrożeniu tych metod warto brać pod uwagę dość duże koszty początkowe i utrzymania.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zastosowanie technologii informatycznych w zarządzaniu wiedzą strony 3 - 9
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Bobkowska A.: Towards a precise model of DSM economics// Zastosowanie technologii informatycznych w zarządzaniu wiedzą/ ed. redakcja: Cezary Orłowski, Zdzisław Kowalczuk, Edward Szczerbicki. Gdańsk: Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, 2009, s.3-9
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi