Ocena efektywności przedsięwzięć informatycznych w przedsiębiorstwie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena efektywności przedsięwzięć informatycznych w przedsiębiorstwie

Abstrakt

Przedmiotem badania rozprawy doktorskiej była metodologia oceny efektywności przedsięwzięć informatycznych w przedsiębiorstwie.

Celem badawczym rozprawy było stworzenie skutecznej i bardziej jednoznacznej metody oceny efektywności przedsięwzięć informatycznych w przedsiębiorstwie, opartej o koncepcję adaptacyjną, która pozwalałaby uwzględniać szczególne warunki panujące w danym przedsiębiorstwie oraz jego krótko- i średniookresowe cele strategiczne.

 Przeprowadzone i udokumentowane w pracy badania miały charakter teoretyczny  i miały na celu określenie:

  • sposobu prognozowania i kształtowania  efektywności przedsiębiorstw poprzez realizację przedsięwzięć informatycznych (analiza ex ante),
  •  sposobu pomiaru efektywności środków finansowych wydatkowanych na rozwój technologii (analiza ex post),

 Realizacja celu badawczego obejmowała w pierwszej kolejności przegląd i analizę najpopularniejszych z obecnie stosowanych metod oceny efektywności przedsięwzięć informatycznych. Przegląd te pozwolił podzielić logicznie te metody na metody oceny inwestycyjnej, metody oceny finansowej i metody oceny porównawczej. Dla każdej z tych trzech grup metod określone zostały jej główne zalety oraz ograniczenia aby następnie na tej podstawie sformułować ogólną formułę (schemat) modelu oceny efektywności. Kolejnym etapem prac była budowę przykładowych modeli matematycznych wspomagających proces decyzyjny i należących do metod analizy ex ante - odpowiadających bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa opisanej za pomocą scenariuszy. Modele decyzyjne proponowane w pracy są dwukryterialnymi modelami matematycznymi uwzględniającymi zarówno aktualną sytuację finansową przedsiębiorstwa, jak i realizowaną przez nie strategię. Następnie praca zawiera propozycję budowy przykładowego modelu symptomatycznego (ekonometrycznego) służącego ocenie wartości wpływu technologii informatycznej na  kształtowanie się wartości przedsiębiorstwa i należy do grupy metod analizy ex post. Praca zawiera również przedstawienie możliwości dokonania oceny efektywności poprzez analizę efektów zewnętrznych realizacji przedsięwzięć informatycznych, w szczególności rola i budowa Społeczeństwa Informacyjnego oraz wpływ dyfuzji technologii informatycznej na efektywność przedsiębiorstw.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Rok wydania:
2005
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi