Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu

Informacje

Jednostka nadrzędna

Wydział Zarządzania i Ekonomii