Katedra Informatyki w Zarządzaniu - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Informatyki w Zarządzaniu

Pełnione funkcje

Kierownik katedry

 • Zdjęcie użytkownika dr Tomasz Janowski
  Tomasz Janowski dr
  Kierownik katedry

  Tomasz Janowski jest kierownikiem Katedry Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej; profesorem wizytującym w Department for E-Governance and Administration, Faculty of Business and Globalization, Danube University Krems, Austria; oraz współredaktorem naczelnym czasopisma Government Information Quarterly, Elsevier. Wcześniej był profesorem wizytującym w Università Della Svizzera Italiana,...

Zastępca kier. katedry

 • Zdjęcie użytkownika dr inż. Krzysztof Redlarski
  Krzysztof Redlarski dr inż.
  Zastępca kier. katedry

  Krzysztof Redlarski jest adiunktem w Katedrze Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, gdzie ukończył studia magisterskie. W 2013 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Od początku swojej pracy na Politechnice Gdańskiej jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół problematyki...

Pracownicy