Transformacija w Rosii, Biełarusii i Ukrainie w ocenkie studientow Gdanskowa Politechniczeskowa Instytuta - Transformacja w Rosji, na Bioałorusi i Ukrainie w ocenie studentów Politechniki Gdańskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Transformacija w Rosii, Biełarusii i Ukrainie w ocenkie studientow Gdanskowa Politechniczeskowa Instytuta - Transformacja w Rosji, na Bioałorusi i Ukrainie w ocenie studentów Politechniki Gdańskiej

Abstrakt

Artykuł został oparty na badaniach studentów dziewięciu wydziałów Politechniki Gdańskiej (320 osób). Badania przeprowadzono w X i XI 2009r. Zakres badań obejmował pytania dot. transformacji w sferze ekonomii, Polityki oraz zmian społecznych. Wyniki Badań ukazały , iż respondenci w stopniu średnim interesują się przemianami zachodzącymi wu wschodnich sąsiadów Polski. Najwięcej uwagi poświęcali oni przemianom dokonującym się w dziedzinie gospodarki.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Institucjonalistyka: teoria, metodołogia, prikładnyje aspekty. - zbornik naucznych statiej, pod naucznoj redakcjej A.B. Czernowałowa strony 112 - 0
Język:
rosyjski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Gomółka K., Borucińska-Dereszkiewicz I.: Transformacija w Rosii, Biełarusii i Ukrainie w ocenkie studientow Gdanskowa Politechniczeskowa Instytuta - Transformacja w Rosji, na Bioałorusi i Ukrainie w ocenie studentów Politechniki Gdańskiej// Institucjonalistyka: teoria, metodołogia, prikładnyje aspekty. - zbornik naucznych statiej, pod naucznoj redakcjej A.B. Czernowałowa/ Brześć na Bugiem (Republika Białorusi): Alternativa, 2010, s.112-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi