TRANSFORMATION OF THE BANKING SECTOR AS AN ELEMENT OF ECONOMIC TRANSFORMATION IN SOUTH-EAST EUROPE - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

TRANSFORMATION OF THE BANKING SECTOR AS AN ELEMENT OF ECONOMIC TRANSFORMATION IN SOUTH-EAST EUROPE

Abstrakt

The issue of stability in economy is essential, both in theoretical as well as in practical discussion. It is especially important in an environment of economic transformation. The aim of the article is to assess the economic stability during the transformation of the south-east region of Europe over a period of 19 years (1996 – 2014), and the mutual relation between the economic stability and the transformation process, including the transformation of banking sectors. The countries selected to the research were Albania, Bosnia and Hercegovina, Bulgaria, Croatia, Romania and Serbia. The study shows the strong correlation between transformation process of economy and banking sectors and not more than moderate relationship between transformation and stability, in some of the studied countries. The methods used include a literature review of the theory on the transformation process with special focus on the Balkan region, as well as a comparative analysis of data, which addresses the progress of the economic and banking sector’s transformation and measures the macroeconomic stability in this region and Pearson correlation for assessing mutual impacts of the variables.

Cytowania

 • 1

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 21 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2017)

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Optimum. Studia Ekonomiczne strony 237 - 251,
ISSN: 1506-7637
Język:
angielski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Kubiszewska K.: TRANSFORMATION OF THE BANKING SECTOR AS AN ELEMENT OF ECONOMIC TRANSFORMATION IN SOUTH-EAST EUROPE// Optimum. Studia Ekonomiczne. -., nr. 5(89) (2017), s.237-251
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15290/ose.2017.05.89.17
Bibliografia: test
 1. Allen F., Gale D., 2004, Competition and financial stability, "Journal of Money, Credit, and Banking", No. 36. otwiera się w nowej karcie
 2. Bałtowski M., Miszewski M., 2006, Transformacja gospodarcza w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Barell R., Holand D., 2000, Foreign Direct Investment and Enterprise Restructuring in Central Europe, "Economics of Transition", 8 (2). otwiera się w nowej karcie
 4. Bolt W., Tieman A.F., 2004, Banking competition, risk and regulation, "Scandinavian Journal of Economics", No. 106. otwiera się w nowej karcie
 5. Bożyk P., 2002, 24 kraje Europy Środkowej i Wschodnie, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 6. Brissimis S.N., Delis M.D., Papanikolaou N.I., 2008, Exploring the nexus between banking sector reform and performance: evidence from newly acceded EU countries, Working Pape, No. 73, https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2008.07.002 otwiera się w nowej karcie
 7. Bromley D.W., 1993, Reconstituing Economic Systems: Institutions in national Development, "Development Policy Rewiev", No. 2, https://doi.org/10.1111/j.1467-7679.1993. tb00033.x. otwiera się w nowej karcie
 8. Chołaj H., 1998, Transformacja systemowa w Polsce: szkice teoretyczne, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 9. Claessens S., 1996, Banking Reform in Transition Countries, The World Bank, Policy Research Working Paper, No. 1642. otwiera się w nowej karcie
 10. EBRD Transition Reports 1995-2014, http://www.ebrd.com/transition-report (access: …). otwiera się w nowej karcie
 11. Fisher S., 1997, Banking soundness and the role of the Fund, [in:] Banking soundness and Monetary Policy, International Monetary Fund. otwiera się w nowej karcie
 12. Fries S., Taci A., 2005, Cost efficiency of banks in transition: Evidence from 289 banks in 15 post- communist countries, "Journal of Banking and Finance", No. 29 (1), https://doi.org/ 10.1016/j.jbankfin.2004.06.016 otwiera się w nowej karcie
 13. Fries S., Taci A., 2002, Banking Reform and Development in Transition Economies, EBRD, Working Paper, No. 72.
 14. Gomulka S., 1998, The Polish model of transformation and growth, "Economic of Transition", Vol. 6, Issue 1, DOI: 10.1111/j.1468-0351.1998.tb00042.x. otwiera się w nowej karcie
 15. Grifell-Tatje E., Lovell C.A.K. 1996. Deregulation and productivity decline: the case of Spanish savings banks, "European Economic Review", No. 40, https://doi.org/10.1016/ 0014-2921(95)00024-0. otwiera się w nowej karcie
 16. Isik I., Hassan M.K. 2003. Financial deregulation and total factor productivity change: an empirical study of Turkish commercial banks, "Journal of Banking and Finance", No. 27, https://doi.org/10.1016/s0378-4266(02)00288-1. otwiera się w nowej karcie
 17. Iwanicz-Drozdowska M., 2002, Kryzysy bankowe: przyczyny i rozwiązania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 18. Kaufaman G.G., Scott K., 2001, Does Bank Regulation retard or contribute to Systemic Risk?, Center For Research On Economic Development And Policy Reform, Working Paper, No. 86, https://doi.org/10.2139/ssrn.257927. otwiera się w nowej karcie
 19. Kołodko G., 1993, Kwadratura Koła, Warszawa. otwiera się w nowej karcie
 20. Kolodko G., 2001, Globalization and Transformation Illusions and Reality, Paper presented to the Plenary Session of the VIIth Congress of Polish Economists Warsaw, January 25-26. otwiera się w nowej karcie
 21. Kumbhakar S.C., Lozano-Vivas A., Lovell C.A.K., Hasan I., 2001, The effects of deregulation on the performance of financial institutions: the case of Spanish savings banks, "Journal of Money, Credit, and Banking", No. 33, https://doi.org/10.2307/2673874. otwiera się w nowej karcie
 22. Levine R., 1997, Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda, "Journal of Economic Literature", Vol. 35, No. 2, https://doi.org/10.1596/1813-9450-1678. otwiera się w nowej karcie
 23. Lingren C.J., 1997, How to keep the banking system sound in a period of change, [in:] Banking Soundness and Monetary Policy, International Monetary Fund. otwiera się w nowej karcie
 24. Transformacja systemowa w Polsce: wybrane problemy, 1993, Z. Blok (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Poznań. otwiera się w nowej karcie
 25. Matutes C., Vives X., 2000, Imperfect competition, risk taking, and regulation in banking, "European Economic Review", No. 44, https://doi.org/10.1016/s0014-2921(98) 00057-9. otwiera się w nowej karcie
 26. Rosati D., 1998, Polska droga do rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. Sen A., Atlay H., 2012, The Channels of Contagion in the Global Crisis: The Case of the Southeastern Europe (SEE-7) Countries, "Journal of Economic and Social Studies", Vol 2, No. 2.
 27. Trichet J.C., 2000, Introductory Remarks, [in:] Independence and Accountability Developments in Central Banking, Bank of France. otwiera się w nowej karcie
 28. Wheelock D.C., Wilson P.W., 1999, Technical progress, inefficiency and productivity change in US banking, 1984-1993. "Journal of Money, Credit, and Banking", No. 31. https://doi.org/ 10.2307/2601230. otwiera się w nowej karcie
 29. Wilkin J., 1991, Jaki kapitalizm, jaka Polska?, Zbyt powolna zmiana systemu, "Gospodarka Narodowa", nr 3.
 30. Wojtyna A., 1997, Strategia gospodarcza a ekonomia polityczna reform, [in:] Dynamika trans- formacji polskiej gospodarki, M. Belka, W. Trzeciakowski (red.), INE PAN, Warszawa.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 65 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi