Truss models of RC corbels verified by experimental tests - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Truss models of RC corbels verified by experimental tests

Abstrakt

W pracy przedstawiono wybrane modele kartownicowe krótkich wsporników żelbetowych oraz obliczone na podstawie tych modeli nośności graniczne wsporników na tle wyników uzyskanych w badaniach eksperymentalnych. Przedstawiono także weryfikację metody ścinania-tarcia wg wytycznych normy amerykańskiej. Dokonano obliczeń częściowych współczynników bezpieczeństwa, uwzględniających niepewność rozważanych modeli. Stwierdzono, ze modele kratownicowe, uwzględniające zmienną wysokość strefy ściskanej betonu i zmienne ramię sił wewnętrznych dobrze odwzorowują stan nośności krótkich wsporników. Powyższy wniosek został potwierdzony uzyskanymi wartościami częściowego współczynnika bezpieczeństwa.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Nagrodzka-Godycka K.: Truss models of RC corbels verified by experimental tests // . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi