Uogólnione układy dynamiczne w ujęciu rachunku operatorów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Uogólnione układy dynamiczne w ujęciu rachunku operatorów

Abstrakt

Po przedstawieniu wiadomości wstępnych dotyczących przestrzeni liniowych, operacji liniowych, izomorfizmów itp. zdefiniowano uogólniony układ dynamiczny, wykorzystując do tego nieklasyczny rachunek operatorów. Omówiono metody wyznaczania odpowiedzi uogólnionych układów dynamicznych, badanie ich stabilności, pojęcie układów dynamicznych równoważnych, uogólnioną transmitancję operatorową itp.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Mieloszyk E.: Uogólnione układy dynamiczne w ujęciu rachunku operatorów. Gdańsk: Instytut Maszyn Przepływowych PAN - Wydawnictwo, 2003.200 s. ISBN 83-88237-50-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 97 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi