Uproszczona metoda wyznaczania współczynnika dyspersji wzdłużnej dla cieczy we współprądowej kolumnie barbotażowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Uproszczona metoda wyznaczania współczynnika dyspersji wzdłużnej dla cieczy we współprądowej kolumnie barbotażowej

Abstrakt

Zastosowano uproszczoną metodę Aoyama do wyznaczania współczynników dyspersji wzdłużnej dla cieczy w kolumnie barbotażowej z ciągłym współprądowym przepływem gazu i cieczy. Wartości współczynników dyspersji wyznaczono eksperymentalnie stosując metodę znacznikową.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Aparatura Chemiczna nr 45(37), strony 0 - 0,
ISSN: 0368-0827
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kawalec-Pietrenko B., Wesołowska A.: Uproszczona metoda wyznaczania współczynnika dyspersji wzdłużnej dla cieczy we współprądowej kolumnie barbotażowej// Inżynieria i Aparatura Chemiczna. -Vol. 45(37)., nr. nr 6s (2006), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 51 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi