Use of calibration chamber as a large triaxial apparatus - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Use of calibration chamber as a large triaxial apparatus

Abstrakt

Modelowanie wycinka kolumny żwirowej o wysokości 1 m w komorze kalibracyjnej. Badania przeprowadzono przy różnym naprężeniu bocznym w komorze. Kolumnę poddano obciążeniu pionowemu przy odkształceniu pionowym do 2%. Określono jej parametry wytrzymałościowe oraz moduły odkształcenia przy obciążeniu oraz w cyklach odciążenie-powtórne obciążenie.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Archives of Civil and Mechanical Engineering nr 6, strony 87 - 96,
ISSN: 1644-9665
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Bałachowski L.: Use of calibration chamber as a large triaxial apparatus// Archives of Civil and Mechanical Engineering. -Vol. 6., nr. nr 4 (2006), s.87-96
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/s1644-9665(12)60278-7
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi