Uwarunkowania kulturowe procesów integracji w regionie Azji i Pacyfiku - perspektywa biznesu międzynarodowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Uwarunkowania kulturowe procesów integracji w regionie Azji i Pacyfiku - perspektywa biznesu międzynarodowego

Abstrakt

Celem pracy jest analiza uwarunkowań kulturowych integracji krajów Azji i Pacyfiku, tworzących ugrupowanie APEC. Praca składa się z 3 części: wstępu, charakterystyki kultur narodowych krajów APEC oraz podsumowania. Zidentyfikowano bloki zbliżonych kulturowo państw APEC, wskazano bariery kulturowe integracji oraz podjęte przez struktury APEC próby ich przełamywania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU strony 152 - 164,
ISSN: 1899-3192
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Rozkwitalska M.: Uwarunkowania kulturowe procesów integracji w regionie Azji i Pacyfiku - perspektywa biznesu międzynarodowego// PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. -., nr. nr 67 (2009), s.152-164
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi