Uwarunkowania propagacyjne w ultraszerokopasmowej komunikacji typu off-body w środowisku trudnym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Uwarunkowania propagacyjne w ultraszerokopasmowej komunikacji typu off-body w środowisku trudnym

Abstrakt

W niniejszym referacie przedstawiono analizę uwarunkowań propagacyjnych w ultraszerokopasmowej komunikacji typu off-body w środowisku trudnym pod względem propagacji fal radiowych. Badania przeprowadzono z użyciem mobilnego stanowiska pomiarowego zawierającego węzły sieci WBAN wyposażone w ultraszerokopasmowe moduły radiowe DWM1000 firmy DecaWave. Uzyskane wartości tłumienia systemowego przeanalizowano dla dwóch dynamicznych scenariuszy pomiarowych oraz trzech miejsc montażu anten na ciele człowieka zgodnie z występującymi warunkami LOS oraz NLOS.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 277 - 280,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Cwalina K., Ambroziak S., Rajchowski P., Correia L.: Uwarunkowania propagacyjne w ultraszerokopasmowej komunikacji typu off-body w środowisku trudnym// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 6 (2018), s.277-280
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/59.2018.6.28
Źródła finansowania:
  • Działalność statusowa
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi