Vibration surveilance during milling of flexible details with a use of the optimal control - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Vibration surveilance during milling of flexible details with a use of the optimal control

Abstrakt

Praca dotyczy nadzorowania drgań podczas często obserwowanego w przypadku nowoczesnych procesów obróbkowych frezowania przedmiotów podatnych smukłymi narzędziami. Sformułowano: macierzowe równanie dynamiki, energetyczny wskaźnik jakości i optymalny sygnał sterujący we współrzędnych hybrydowych. Przeprowadzono symulacje komputerowe procesu frezowania dla różnych parametrów modelu obliczeniowego i rożnych ścieżek narzędzia. Zaproponowano koncepcję systemu nadzorowania drgań w czasie rzeczywistym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Wybrane zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych strony 157 - 165
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kaliński K., Chodnicki M.: Vibration surveilance during milling of flexible details with a use of the optimal control// Wybrane zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych/ ed. praca zbiorowa pod red. T. Uhla. Kraków: AGH, 2010, s.157-165
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 67 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi