Vibrational spectroscopy of semiheavy water (HDO) as a probe of solute hydration - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Vibrational spectroscopy of semiheavy water (HDO) as a probe of solute hydration

Abstrakt

Spektroskopia oscylacyjna jest idealną metodą w badaniach zjawisk hydratacyjnych. Przy zastosowaniu techniki rozcieńczenia izotopowego, gdy mała ilość D2O zostaje wprowadzona do H2O lub vice versa i powstaje woda półciężka (HDO), ominąć można wiele problemów technicznych i interpretacyjnych związanych z pomiarem widm w podczerwieni wody ciekłej. Zwłaszcza izotopowe rozprzężenie drgań rozciągających ułatwia interpretację widm. Systematycznie prowadzone od lat 80-tych XX wieku do dziś badania zaowocowały ogromną bazą danych eksperymentalnych, głównie na temat hydratacji elektrolitów. Wiele z tych eksperymentów przeprowadzono w naszym ośrodku. Stosowana przez nas metoda analizy widm oparta jest na ilościowej wersji metody widm różnicowych, która pozwala na wyodrębnienie widma HDO zaburzonej przez substancję rozpuszczoną. Niniejsza praca przeglądowa obrazuje rozwój spektroskopii oscylacyjnej HDO i metod analizy widm na przestrzeni ostatnich lat, jak również podsumowuje wyniki badań nad hydratacją substancji jonowych i niejonowych w postaci ogólnych modeli hydratacji sformułowanych na ich podstawie.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
PURE AND APPLIED CHEMISTRY nr 82, strony 1869 - 1887,
ISSN: 0033-4545
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Śmiechowski M., Stangret J.: Vibrational spectroscopy of semiheavy water (HDO) as a probe of solute hydration// PURE AND APPLIED CHEMISTRY. -Vol. 82, nr. iss. 10 (2010), s.1869-1887
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1351/pac-con-09-10-14
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi