Virtual touchpad - video-based multimodal interface - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Virtual touchpad - video-based multimodal interface

Abstrakt

A new computer interface named Virtual-Touchpad (VTP) is presented. The Virtual-Touchpad provides a multimodal interface which enables controlling computer applications by hand gestures captured with a typical webcam. The video stream is processed in the software layer of the interface. Hitherto existing video-based interfaces analyzing frames of hand gestures are presented. Then, the hardware configuration and software features of the Virtual-Touchpad are described.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 19, strony 219 - 224,
ISSN: 1732-1166
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kupryjanow A., Kunka B., Czyżewski A.: Virtual touchpad - video-based multimodal interface// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 19., (2010), s.219-224
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi