Visible light-enhanced degradation of phenol in the presence of modified TiO2 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Visible light-enhanced degradation of phenol in the presence of modified TiO2

Abstrakt

Opracowano metody otrzymywania katalizatora na bazie tlenku tytanu (IV) aktywowanego światłem widzialnym do fotokatalitycznego utleniania zanieczyszczeń. Tlenek tytanu (IV) modyfikowano wybranymi organicznymi i nieorganicznymi domieszkami. Aktywność fotokatalityczną otrzymanych próbek katalizatorów zbadano w reakcji degradacji fenolu (co= 0,21 mmol/dm3) w roztworze wodnym, w obecności światła widzialnego (l>400). Wybrane katalizatory zostały scharakteryzowane za pomocą analizy elementarnej, dyfrakcji promieniami Rentgena oraz spektroskopii rozproszeniowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Polish Journal of Chemical Technology nr 8, strony 102 - 105,
ISSN: 1509-8117
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Zaleska A., Górska P., Kowalska E., Hupka J.: Visible light-enhanced degradation of phenol in the presence of modified TiO2// Polish Journal of Chemical Technology. -Vol. 8., nr. nr 2 (2006), s.102-105
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi