Fotokatalityczna degradacja fluoresceiny. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Fotokatalityczna degradacja fluoresceiny.

Abstrakt

Przeprowadzono degradację fluoresceiny w reaktorze airlift w obecności cząstek dwutlenku tytanu jako fotokatalizatora. Badano wpływ prędkości przepływu powietrza oraz stężenia dwutlenku tytanu na szybkość fotodegradacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Aparatura Chemiczna strony 52 - 53,
ISSN: 0368-0827
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kawalec-Pietrenko B., Konopacka-Łyskawa D.: Fotokatalityczna degradacja fluoresceiny.// Inżynieria i Aparatura Chemiczna. -., nr. 4 (2003), s.52-53
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 75 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi