Strącanie węglanu wapnia w kolumnowym reaktorze barbotażowym z CO2 jako reagentem - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Strącanie węglanu wapnia w kolumnowym reaktorze barbotażowym z CO2 jako reagentem

Abstrakt

Badano przebieg procesu precypitacji węglanu wapnia z roztworu wodorotlenku wapnia za pomocą dwutlenku węgla w reaktorze typu airlift. Zbadano wpływ czasu nagazowania, prędkości przepływu dwultenku węgla i przepływu mieszaniny dwutlenku węgla i powietrza na wielkość otrzymywanych cząstek. W czasie procesu mierzono pH mieszaniny reakcyjnej oraz stopień zatrzymania gazu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN strony 73 - 84,
ISSN: 1509-0760
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kawalec-Pietrenko B., Konopacka-Łyskawa D., Ługowska J., Gryszko J., Łazarczyk M.: Strącanie węglanu wapnia w kolumnowym reaktorze barbotażowym z CO2 jako reagentem// PRACE NAUKOWE INSTYTUTU INŻYNIERII CHEMICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK. -., nr. nr 7 (2006), s.73-84
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi