Wielkość kryształów węglanu wapnia wytwarzanych w reaktorze pętlicowym z gazem jako reagentem - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wielkość kryształów węglanu wapnia wytwarzanych w reaktorze pętlicowym z gazem jako reagentem

Abstrakt

Cząstki węglanu wapnia otrzymywano w reakcji wodorotlenku wapnia i dwutlenku węgla. Badano wpływ prędkości przepływu gazu i stężenia dwutlenku węgla w mieszaninie z powietrzem na rozkład wielkości kryształów w czasie trwania reakcji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Aparatura Chemiczna nr R 45(37), strony 124 - 125,
ISSN: 0368-0827
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Konopacka-Łyskawa D., Kawalec-Pietrenko B., Ługowska J.: Wielkość kryształów węglanu wapnia wytwarzanych w reaktorze pętlicowym z gazem jako reagentem// Inżynieria i Aparatura Chemiczna. -Vol. R 45(37)., nr. nr 6S (2006), s.124-125
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi