Effect of liquid circulation in the draft-tube reactor on the precipitation of calcium carbonate via carbonation - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Effect of liquid circulation in the draft-tube reactor on the precipitation of calcium carbonate via carbonation

Abstrakt

Węglanu wapnia otrzymywano z wodorotlenku wapnia i ditlenku węgla.Precypitację CaCO3 prowadzono w reaktorze typu airlift z cyrkulacją wewnętrzną wyposażonym w mieszadło. Cyrkulację mieszaniny reakcyjnej powodował zarówno przepływ gazu jak i mieszanie mechaniczne. Obserwowano skracanie czasu reakcji i mniejsze zużycia gazowego reagenta wraz ze wzrostem prędkości cyrkulcji mieszaniny reakcyjnej. Wyższa prędkość cyrkulacji cieczy w reaktorze przyczyniała się do otrzymywania mniejszych cząstek węglanu wapnia na końcu procesu.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
POWDER TECHNOLOGY nr 190, strony 319 - 323,
ISSN: 0032-5910
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Konopacka-Łyskawa D., Cisiak Z., Kawalec-Pietrenko B.: Effect of liquid circulation in the draft-tube reactor on the precipitation of calcium carbonate via carbonation// POWDER TECHNOLOGY. -Vol. 190, nr. iss. 3 (2009), s.319-323
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi