Wytwarzanie cząstek węglanu wapnia w układzie gaz-ciecz w obecności substancji organicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wytwarzanie cząstek węglanu wapnia w układzie gaz-ciecz w obecności substancji organicznych

Abstrakt

Otrzymywano węgaln wapnia w reakcji CO2 z Ca(OH)2. Do mieszaniny reakcyjnej dodawano glikol etylenowy, glicerol lun n-butanol. Cząstki węglanu wapnia strącane w obecności substancji organicznych były mniejsze niz powstałe w wyniku procesu prowadzonego tylko w mieszninie reagentów w wodzie. Najmniejsze cząstki CaCO3 otrzymywano w obecności glicerolu, wówczas średnia średnica cząstek wynosiła 3,1x10^-3 mm dla reakcji prowadzonej w układzie gaz-roztwór, a 4,6x10^-3 mm w układzie gaz-zawiesina.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Aparatura Chemiczna strony 69 - 70,
ISSN: 0368-0827
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Konopacka-Łyskawa D., Kawalec-Pietrenko B.: Wytwarzanie cząstek węglanu wapnia w układzie gaz-ciecz w obecności substancji organicznych// Inżynieria i Aparatura Chemiczna. -., nr. nr 2 (2010), s.69-70
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi