Strącanie cząstek węglanu wapnia w układzie gaz-ciecz w obecności wybranych sacharydów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Strącanie cząstek węglanu wapnia w układzie gaz-ciecz w obecności wybranych sacharydów

Abstrakt

Węglan wapnia strącano podczas karbonatyzacji roztworów zawierających chlorek wapnia i amoniak. Procesy prowadzono w roztworach o pH powyżej 9. Jako dodatki wpływające na przebieg precypitacji stosowano glukozę lub sacharozę o stężeniach 15, 30 i 60 mM. Najwolniej precypitacja przebiegała, gdy roztwór zawierał najniższe stężenie glukozy. Wzrost stężenia badanych sacharydów skutkował skróceniem czasu precypitacji. Otrzymane cząstki CaCO3 były mieszaniną waterytu i kalcytu, a dodatek sacharydów spowodował zwiększenie zawartości kalcytu w produktach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Aparatura Chemiczna strony 65 - 66,
ISSN: 0368-0827
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Konopacka-Łyskawa D., Czaplicka N.: Strącanie cząstek węglanu wapnia w układzie gaz-ciecz w obecności wybranych sacharydów// Inżynieria i Aparatura Chemiczna. -., nr. 3 (2018), s.65-66
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi