Fotokatalityczne uzdatnianie wody basenowej = Photocatalytic treatment of swimming pool water - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Fotokatalityczne uzdatnianie wody basenowej = Photocatalytic treatment of swimming pool water

Abstrakt

W uzdatnianiu wody obserwuje się wzrastające znaczenie alternatywnych rozwiązań technologicznych, do których należą metody zaawansowanego utleniania oraz metody fotokatalityczne z zastosowaniem promieniowania ultrafioletowego a także, coraz częściej, promieniowania w zakresie widzialnym (słonecznego). W tym odniesieniu, przedstawiono istotę fotokatalizy w nadfiolecie i w zakresie widzialnym oraz sposoby przygotowania fotokatalizatorów opartych na dwutlenku tytanu. Nawiązano też do funkcjonowania fotoreaktorów, które mogłyby znaleźć zastosowanie do uzdatniania wody basenowej. Omówiono również możliwości fotokatalitycznej dezaktywacji oocyst Cryptosporidium parvum - które są odporne na działanie związków chloru o stężeniu typowym dla basenów - oraz degradację wybranych związków organicznych, powstających w wyniku chlorowania wody. Kluczową rolę dla efektywności procesu odgrywa stężenie powstających rodników hydroksylowych. Fotokataliza z wykorzystaniem TiO2 może stanowić metodę komplementarną w odniesieniu do istniejącej metody uzdatniania wody

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Instalacje Basenowe strony 167 - 196
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Hupka J., Janczarek M., Hänel A., Korkosz A., Ptaszyńska A., Niewiadomski M.: Fotokatalityczne uzdatnianie wody basenowej = Photocatalytic treatment of swimming pool water// Instalacje Basenowe/ ed. praca zbiorowa pod red. K. Kusia, F. Piechurskiego. - Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska. Gliwice: , 2011, s.167-196
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 116 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi