Silver-doped TiO2 prepared by microemulsion method: surface properties, bio- and photoactivity - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Silver-doped TiO2 prepared by microemulsion method: surface properties, bio- and photoactivity

Abstrakt

Otrzymane fotokatalizatory typu Ag-TiO2 wykazywały wyższą aktywność w reakcjach fotodegradacji fenolu w obecności promieniowania z zakresu UV oraz światła widzialnego w porównaniu z komercyjnym katalizatorem Degussa P25 oraz czystym niedomieszkowanym TiO2, otrzymanym w mikroemulsji woda-AOT-cykloheksan. Powierzchnia właściwa (BET) otrzymanych katalizatorów wynosiła od 100 do 160 m2/g. Na podstawie analizy rentgenowskiej (XRD) stwierdzono, że dominującą fazą w otrzymanych katalizatorach Ag-TiO2 jest anataz. Stwierdzono wpływ ilości domieszki srebra na przesunięcie absorpcji w kierunku światła widzialnego dla otrzymanych katalizatorów. Najsilniejszą absorpcję w zakresie światła widzialnego wykazał katalizator zawierający 8,5% mol. Ag.

Cytowania

  • 1 2 4

    CrossRef

  • 1 2 8

    Web of Science

  • 1 4 0

    Scopus

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY strony 309 - 318,
ISSN: 1383-5866
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Zielińska A., Kowalska E., Sobczak J., Chabowska I., Gazda M., Ohtani B., Hupka J., Zaleska-Medynska A.: Silver-doped TiO2 prepared by microemulsion method: surface properties, bio- and photoactivity// SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY. -, nr. iss. 72 (2010), s.309-318
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/j.seppur.2010.03.002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 44 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi