Visualization of events using various kinds of synchronized data for the Border Guard - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Visualization of events using various kinds of synchronized data for the Border Guard

Abstrakt

STRADAR project is dedicated to streaming real-time data in a distributed dispatcher and teleinfor-mation system of the Border Guard. The Events Visualization Post is a software designed for simultaneous visualization of data of different types in BG headquarters. The software allows the operator to visualize files, images, SMS, SDS, video, audio, and current or archival data on naval situation on digital maps. All the visualized data can be synchronized in time.

Cytowania

 • 1

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 8 razy

Licencja

Copyright (Akademia Marynarki Wojennej)

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej strony 5 - 13,
ISSN: 0860-889X
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Czaplewski B., Kaczmarek S., Litka J., Miszewski M.: Visualization of events using various kinds of synchronized data for the Border Guard// Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej. -., nr. 2(209) (2017), s.5-13
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.5604/01.3001.0010.4059
Bibliografia: test
 1. Blok M., Czaplewski B., Kaczmarek S., Litka J., Narloch M., Sac M., The system of the supervi- sion and the visualization of multimedia data for BG, 12th Int. Conf. Marine Navigation and Safety of Sea Transportation TransNav 2017, Gdynia 2017. otwiera się w nowej karcie
 2. Blok M., Czaplewski B., Kaczmarek S., Młynarczuk M., Narloch M., Sac M., Multimedia distrib- uted system for visualization of ongoing and archival events for BG, 7th Int. Conf. Naval tech- nologies for defense and security NATCON 2016, Gdańsk 2016, pp. 61-76. otwiera się w nowej karcie
 3. Czaplewski B., Cwalina K., Blok M., Kaczmarek S., Miszewski M., Młynarczuk M., Sac M., A system for visualization of operational situation on digital maps for mobile units of the Border Guard, 7th Int. Conference Naval technologies for defense and security NATCON 2016, Gdańsk 2016, pp. 51-60.
 4. Eide M. S., Endresen Ø., Brett P. O., Ervik J. L., Røang K., Intelligent ship traffic monitoring for oil spill prevention: Risk based decision support building on AIS, 'Marine Pollution Bulletin', 2016, Vol. 54, Issue 2, pp. 45-148. otwiera się w nowej karcie
 5. Tetreault B. J., Use of the Automatic Identification System (AIS) for maritime domain aware- ness (MDA), MTS/IEEE Oceans Conference 2005 OCEANS '05, IEEE, Washington D.C. 2005, pp. 13-17. otwiera się w nowej karcie
 6. W I Z U A L I Z A C J A Z D A R Z E Ń P R Z Y U Ż Y C I U R Ó Ż N Y C H R O D Z A J Ó W D A N Y C H D L A S T R A Ż Y G R A N I C Z N E J STRESZCZENIE otwiera się w nowej karcie
 7. Projekt STRADAR jest poświęcony strumieniowej transmisji danych czasu rzeczywistego w roz- proszonych systemach dyspozytorskich i teleinformatycznych Straży Granicznej. Stanowisko wizualizacji zdarzeń jest oprogramowaniem przeznaczonym do jednoczesnej wizualizacji danych różnych rodzajów. Oprogramowanie to umożliwia operatorowi wizualizację plików, zdjęć, SMS-ów, SDS-ów, nagrań wideo, nagrań audio oraz bieżących lub archiwalnych danych o sytuacji na morzu na mapach cyfrowych. Wszystkie wizualizowane dane mogą być zsynchronizowane w czasie. Słowa kluczowe: Straż Graniczna, zobrazowanie danych, system rozproszony, multimedia. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi