Wady powierzchniowe ceramicznych elementów tocznych = Surface cracks of ceramic rolling elements - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wady powierzchniowe ceramicznych elementów tocznych = Surface cracks of ceramic rolling elements

Abstrakt

Materiały ceramiczne posiadają kombinację optymalnych własności, które są niezbędne w zastosowaniach na wysoko obciążone elementy maszyn. Podstawowym problemem związanym z wytrzymałością zmęczeniową materiałów ceramicznych są wszelkiego rodzaju wady powierzchniowe będące efektem procesu wytwarzania lub wynikające z defektów struktury materiału ceramicznego. W artykule przedstawiono badania doświadczalne dwutlenku cyrkonu ze sztucznie wprowadzonymi, kontrolowanymi pęknięciami kolistym. Badania dwutlenku cyrkonu w postaci kulek prowadzono w układzie czterokulowym przy smarowaniu olejem.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Acta Mechanica et Automatica nr 3, strony 68 - 70,
ISSN: 1898-4088
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Karaszewski W.: Wady powierzchniowe ceramicznych elementów tocznych = Surface cracks of ceramic rolling elements// Acta Mechanica et Automatica. -Vol. 3., nr. nr 1(7) (2009), s.68-70
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi